Delegowanie pracowników – prawo europejskie jakie trzeba znać

Mając zamiar delegować swoich pracowników musimy znać mnóstwo przepisów. Przepisy te obowiązują nas w kraju w jakim nasza firma ma siedzibę oraz w jakim wiedzie swoją działalność. Kiedy więc delegujemy pracowników na terenie kraju wiążą nas przepisy jakie obowiązują na terenie Rzeczpospolitej. O ile jednak opracowujemy wyjazdy służbowe do innych krajów Uni Europejskiej na dłuższy czas należy znać wszystkie kluczowe przepisy. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla pracodawcy ale także dla samego pracownika. By poznać wszystkie istotne zagadnienia z zakresu delegowania można skorzystać z organizowanych w tym celów spotkań i kongresów Inicjatywa Mobilnej Pracy. Omawiane są tam wszystkie ważne kwestie jakich pracodawca powinien być świadomy.