Tag Archives: lean marketing

VSM Training Kit Manufacturing

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym

» Read more